nhạc đàn trong Tiếng Anh là gì?

nhạc đàn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc đàn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc đàn

    instrumental music