nhạc tính trong Tiếng Anh là gì?

nhạc tính trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc tính sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc tính

    musical

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhạc tính

    musical