nhạc phổ trong Tiếng Anh là gì?

nhạc phổ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc phổ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc phổ

    music book, score book

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhạc phổ

    music book, score book