nhạc đệm trong Tiếng Anh là gì?

nhạc đệm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc đệm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc đệm

    * dtừ

    accompaniment