nhạc kịch trong Tiếng Anh là gì?

nhạc kịch trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc kịch sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc kịch

    opera; musical play

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

  • nhạc kịch

    Opera

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhạc kịch

    opera