nhạc rốc trong Tiếng Anh là gì?

nhạc rốc trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc rốc sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc rốc

    rock music; rock

    ban/ca sĩ/ngôi sao nhạc rốc rock band/singer/star

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhạc rốc

    rock music, rock