nhạc phẩm trong Tiếng Anh là gì?

nhạc phẩm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ nhạc phẩm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • nhạc phẩm

    xem bản nhạc

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • nhạc phẩm

    musical composition