lợi thế trong Tiếng Anh là gì?

lợi thế trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi thế sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi thế

    advantage

    họ đánh bại chúng ta vì họ có lợi thế là đông người hơn they defeated us because they had the advantage in numbers

    tôi lớn tuổi hơn bạn, nên có lợi thế hơn bạn being older gives me an advantage over you

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi thế

    advantage