lợi tức thu tô trong Tiếng Anh là gì?

lợi tức thu tô trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi tức thu tô sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi tức thu tô

    * dtừ

    rental