lợi điểm trong Tiếng Anh là gì?

lợi điểm trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi điểm sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi điểm

    benefit; advantage

    những lợi điểm do có được một căn hộ trong thành phố the benefits/advantages gained from having a flat in town

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi điểm

    benefit, advantage