lợi niệu trong Tiếng Anh là gì?

lợi niệu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi niệu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi niệu

    * ttừ

    diuretic