lợi răng trong Tiếng Anh là gì?

lợi răng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi răng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi răng

    xem nướu răng