lợi danh trong Tiếng Anh là gì?

lợi danh trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi danh sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi danh

    fortune and fame; wealth and fame

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi danh

    fortune and fame, wealth and fame