lợi quyền trong Tiếng Anh là gì?

lợi quyền trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi quyền sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • lợi quyền

    right, interests

    bảo vệ lợi quyền (của) defend the interests (of)

Từ điển Việt Anh - VNE.

  • lợi quyền

    (economic rights), interests