lợi hại trong Tiếng Anh là gì?

lợi hại trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ lợi hại sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • lợi hại

  advantages and disadvantages; pros and cons

  giải pháp này lợi hại như thế nào? what are the advantages and disadvantages of this solution?; what are the pros and cons of this solution?

  dangerous

  một tên cướp lợi hại a dangerous pirate

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • lợi hại

  advantages and disadvantages, pros and cons, pluses and minuses; dangerous, vital