đòn trong Tiếng Anh là gì?

đòn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

 • đòn

  * dtừ

  lever

Từ điển Việt Anh - Hồ Ngọc Đức

 • đòn

  * noun

  Lever

Từ điển Việt Anh - VNE.

 • đòn

  (1) to strike, hit; blow, beating, thrashing (2) lever