đòn gánh khum trong Tiếng Anh là gì?

đòn gánh khum trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn gánh khum sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn gánh khum

    * dtừ

    yoke