đòn tay ngắn trong Tiếng Anh là gì?

đòn tay ngắn trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn tay ngắn sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn tay ngắn

    * dtừ

    jack-rafter