đòn bẫy trong Tiếng Anh là gì?

đòn bẫy trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn bẫy sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn bẫy

    * dtừ

    crow, heaver, crow-bar