đòn nhử trong Tiếng Anh là gì?

đòn nhử trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn nhử sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn nhử

    * dtừ

    feint