đòn khuỷu trong Tiếng Anh là gì?

đòn khuỷu trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn khuỷu sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn khuỷu

    * đtừ

    toggle-joint, toggle