đòn phép trong Tiếng Anh là gì?

đòn phép trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn phép sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn phép

    * dtừ

    try-on