đòn giáng trả trong Tiếng Anh là gì?

đòn giáng trả trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn giáng trả sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn giáng trả

    * dtừ

    counterblow