đòn hội chợ trong Tiếng Anh là gì?

đòn hội chợ trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn hội chợ sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn hội chợ

    free-for-all fight