đòn choáng váng trong Tiếng Anh là gì?

đòn choáng váng trong Tiếng Anh là gì, định nghĩa, ý nghĩa và cách sử dụng. Dịch từ đòn choáng váng sang Tiếng Anh.

Từ điển Việt Anh

  • đòn choáng váng

    * dtừ

    stun