wave resistance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave resistance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave resistance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave resistance.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wave resistance

  * kỹ thuật

  sức cản của sóng

  giao thông & vận tải:

  sức cản của sóng (kết cấu tàu)

  xây dựng:

  sức cản khí động

  toán & tin:

  sức cản sóng