wave drag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave drag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave drag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave drag.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave drag

    * kỹ thuật

    sức cản của sóng

    điện tử & viễn thông:

    lực cản sóng