wave front nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave front nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave front giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave front.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wave front

  * kỹ thuật

  đầu sóng

  diện sóng

  mặt đầu sóng

  mặt sóng

  điện:

  điện sóng

  mặt truyền sóng

  toán & tin:

  mặt sóng, đầu sóng

  hóa học & vật liệu:

  mặt trước sóng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • wave front

  all the points just reached by a wave as it propagates

  (physics) an imaginary surface joining all points in space that are reached at the same instant by a wave propagating through a medium

  Synonyms: wavefront