wavelet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wavelet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wavelet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wavelet.

Từ điển Anh Việt

 • wavelet

  /'weivlit/

  * danh từ

  sóng gợn lăn tăn

  làn sóng hơi quăn (tóc)

  hair in wavelets: tóc hơi quăn làn sóng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wavelet

  * kỹ thuật

  sóng cầu thứ cấp

  điện lạnh:

  sóng con

  xây dựng:

  sóng lăn tăn

  sóng nhỏ

Từ điển Anh Anh - Wordnet