wave beam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave beam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave beam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave beam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave beam

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chùm sóng