waveband nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

waveband nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm waveband giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của waveband.

Từ điển Anh Việt

 • waveband

  * danh từ

  băng tần (radio)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • waveband

  * kỹ thuật

  băng tần

  dải sóng

  dải tần

  ô tô:

  băng tần (rađiô)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • waveband

  Similar:

  frequency band: a band of adjacent radio frequencies (e.g., assigned for transmitting radio or television signals)