wavelite nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wavelite nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wavelite giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wavelite.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wavelite

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vavelil