wave reflection nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave reflection nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave reflection giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave reflection.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave reflection

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự phản xạ của sóng