wave pressure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave pressure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave pressure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave pressure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wave pressure

    * kỹ thuật

    áp lực sóng