wave detector nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wave detector nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wave detector giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wave detector.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • wave detector

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  bộ dò sóng

  máy tách sóng

  thiết bị phát hiện sóng