tubular nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular.

Từ điển Anh Việt

 • tubular

  /'tju:bjulə/

  * tính từ

  hình ống

  tubular bridge: cầu ống

  có ống

  tubular boiler: nồi hơi có ống

Từ điển Anh Anh - Wordnet