tubular steel scaffolding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular steel scaffolding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular steel scaffolding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular steel scaffolding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • tubular steel scaffolding

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giàn giáo bằng thép dạng ống