tubular section nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

tubular section nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm tubular section giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của tubular section.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • tubular section

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thép hình ống

  tiết diện dạng ống

  toán & tin:

  tiết diện ống