true warbler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true warbler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true warbler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true warbler.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • true warbler

    Similar:

    old world warbler: small active brownish or greyish Old World birds

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).