truetype nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

truetype nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm truetype giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của truetype.

Từ điển Anh Việt

  • truetype

    Một công nghệ tạo phông chữ kèm theo System 7 của hãng Apple Computer và Microsoft Windows 3 1 nó đưa ra các phông chữ có thể thay đổi tỉ lệ cho màn hình và máy in của các hệ Macitosh và Windows