true up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • true up

  * kỹ thuật

  điều chỉnh đúng

  mài giũa

  sửa

  sửa chữa đúng

  ô tô:

  bào mặt

  xây dựng:

  điều chỉnh bộ phận (máy)

  toán & tin:

  điều chỉnh bộ phận máy

  cơ khí & công trình:

  hiệu chỉnh các bộ phận (một động cơ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • true up

  Similar:

  true: make level, square, balanced, or concentric

  true up the cylinder of an engine