true rib nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true rib nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true rib giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true rib.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • true rib

    one of the first seven ribs in a human being which attach to the sternum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).