true value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

true value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm true value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của true value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • true value

  * kinh tế

  giá trị thật

  * kỹ thuật

  giá trị thực

  trị số thực

  toán & tin:

  giá trị đúng

  gía trị thực