stationary point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary point.

Từ điển Anh Việt

  • Stationary point

    (Econ) Điểm tĩnh tại.

    + Một điểm trên đồ thị mà ở đó độ dốc(tốc độ thay đổi) đối với BIẾN THIÊN ĐỘC LẬP bằng không, thường là giá trị cực đại hay cực tiểu của hàm đó.