stationary blade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary blade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary blade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary blade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary blade

    * kỹ thuật

    điện:

    cánh tĩnh (trong tuabin)