stationary compactor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stationary compactor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stationary compactor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stationary compactor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • stationary compactor

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy đầm cố định