rotating nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating

    * kỹ thuật

    sự quay

    sự xoay