rotating mast crane nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating mast crane nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating mast crane giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating mast crane.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating mast crane

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy trục cột buồm kiểu xoay