rotating blade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating blade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating blade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating blade.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating blade

    * kỹ thuật

    điện:

    cánh động (trong tuabin)