rotating switch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

rotating switch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm rotating switch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của rotating switch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • rotating switch

    * kỹ thuật

    điện:

    bộ đổi nối kiểu xoay